Cellgrupper, the big picture!

Här är ett bidrag till pastorsbloggen från en av våra äldste Danne Forsberg, som också är samordnare för cellgruppsarbetet.

Matt 4:19 ”Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare.”

Så börjar resan tillsammans med Jesus för lärjungarna. Föga anade de vad som väntade dem. Kände de överhuvudtaget till Jesus innan han kallade dem? Jag antar att de måste ha hört något om honom, men jag vet inte säkert. Hur som helst, de påbörjar sin vandring med Jesus och snart inser de att det är något speciellt på gång, att Jesus inte är som någon annan rabbi eller ledare som har uppträtt den senaste tiden. De får se under och tecken, döda som står upp, lama som börjar gå, döva som hör och så vidare. Och med vilken makt han undervisar. Och detta ständigt återkommande tema, Guds rike.

Mark 1:15 ”Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!”

Förhoppningarna väcktes om att Israel som rike skulle återupprättas och de, lärjungarna, skulle få vara med att styra. Ett folk som har gått och väntat så länge, burna av profeterna ord. Äntligen, äntligen är det dags. Men Jesus vände upp och ner på deras förväntningar.

Joh 18:36 Jesus svarade: ”Mitt rike är inte av den här världen.”

Tre och ett halvt år tog det Jesus att förklara och att visa för dem att hans rike inte är av denna värld, utan tvärtom, Guds rike står snarare i stark kontrast till den omgivande världen/kulturen.

På samma sätt är det idag. Vår tid förespråkar individualism, pengar, makt, sex, självförverkligande och yta medan Guds rike står för något helt annat.

  • Du skall älska din nästa som dig själv.
  • Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er.
  • Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.
  • Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl.
  • Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.

Vill du vara med och bygga Guds rike idag? Ett rike som inte bara påverkar ditt liv två timmar på söndagen utan som får påverka hela ditt liv och även de människor som finns runtomkring dig.

Då vill jag utmana dig till att bli en del av en liten gemenskap, det som vi i vår församling kallar för cellgrupp. Bli en del av en grupp där ni är överlåtna till ett gemensamt liv. Ett liv präglat av Jesu närvaro, djup och innerlig gemenskap med varandra, lärjungaskap och proklamerande av Guds rike genom ord och handling.

Då kan vi tillsammans få vara med och fullfölja det som Jesus påbörjade.

Luk 4:18-19 ”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren.”

Välkommen att höra av dig! / Danne Forsberg danne.forsberg@gmail.com