Johannes kapitel 3

Johannes tredje kapitel rymmer de två versar som sammanfattar evangeliet, vad som är det glada budskapet och varför det är det, v.16-17 ger hopp för vår värld.

Det inledande samtalet med Nikodemus hänger samman med dessa nyckelverser som kommer senare. Han kommer till Jesus för ett förtroligt samtal, varför han kommer på natten framgår inte av texten, men kanske för att han ville att det skulle vara ett samtal mellan dom, kanske att denna offentlighetens man nu kommit till en punkt där det inte handlade om ansvar och uppgifter och de andra, nu handlade om hans egna innersta längtan. Jesus säger för att vara del av Guds rike behöver människan födas av vatten och ande. Dessa två initiativ, människan tar ett steg och ger sitt liv i dopgraven, överlåter sig i Guds händer. Gud möter och ger sitt liv, sin livsande, den Heliga Ande och fyller med sin närvaro. Det är kärlek, en kärlek som inte tvingar eller kräver, utan en kärlek som ger. Den kärleken sände Jesus, i den kärleken gav Jesus sitt liv, och den kärleken verkar än idag genom Guds Ande.Och av Anden ger Gud utan att mäta! (3:34)

Denna treeniga kärlek beskriver Johannes vidare i sitt första brev, kap.4 v.13-16                          ”Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin Ande. Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare.  Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.”

Du är omsluten av kärlek, lev för den, av den och i den!

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Joh 3:1 Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar.
Joh 3:2 Han kom till Jesus om natten och sade: ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom.”
Joh 3:3 Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”
Joh 3:4 Nikodemus sade: ”Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?”
Joh 3:5 Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.
Joh 3:6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.
Joh 3:7 Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.
Joh 3:8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.”
Joh 3:9 Nikodemus frågade: ”Hur kan det ske?”
Joh 3:10 Jesus svarade: ”Du är Israels lärare och vet inte det.
Joh 3:11 Amen, amen säger jag dig: Det vi vet talar vi, och det vi har sett vittnar vi om, och vårt vittnesbörd tar ni inte emot.
Joh 3:12 Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör jorden till, hur skall ni då kunna tro, när jag talar till er om det som hör himlen till?
Joh 3:13 Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen.
Joh 3:14 Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd,
Joh 3:15 för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.
Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.
Joh 3:17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.
Joh 3:18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.
Joh 3:19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.
Joh 3:20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas.
Joh 3:21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.”
Joh 3:22 Därefter begav sig Jesus med sina lärjungar till Judeen, och där vistades han en tid med dem och döpte.
Joh 3:23 Men också Johannes döpte i Ainon nära Salim – där fanns det gott om vatten – och folk kom dit och blev döpta.
Joh 3:24 Johannes hade ännu inte blivit kastad i fängelse.
Joh 3:25 Då uppstod en tvist mellan några av Johannes lärjungar och en jude om reningen.
Joh 3:26 De gick till Johannes och sade: ”Rabbi, han som var hos dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, han döper och alla går till honom.”
Joh 3:27 Johannes svarade: ”Ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen.
Joh 3:28 Ni kan själva vittna om att jag sade: Jag är inte Messias. Jag är sänd framför honom.
Joh 3:29 Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän, som står där och hör honom, gläder sig innerligt över brudgummens röst. Den glädjen har jag nu helt och fullt.
Joh 3:30 Han måste bli större och jag mindre.
Joh 3:31 Den som kommer ovanifrån är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden, och av jorden talar han. Den som kommer från himlen är över alla.
Joh 3:32 Vad han har sett och hört vittnar han om, och hans vittnesbörd tar ingen emot.
Joh 3:33 Den som har tagit emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann.
Joh 3:34 Den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger honom sin Ande utan att mäta.
Joh 3:35 Fadern älskar Sonen, och allt har han lagt i hans hand.
Joh 3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.”

Johannesbloggen kap.2

Läs dagens text längst ner på sidan om du inte redan gjort det.

Är det skillnad på under och tecken?

Den första berättelsen i dagens text är känd under flera namn, vinundret, bröllopsundret kanske har du hört fler. Men när vi läser texten så kan vi notera att det inte berättas om det som ett under, utan ett tecken. Ett under har bäring och påverkan för en enskild situation, det sker och en omständighet ändras mirakulöst. Det var ju var som hände här, det var i en jobbig omständighet som Jesus gjorde ett under och förändrade. Vi kan tycka så här lite på distans att det var ett ytligt under, fixa dricka till en fest, det är väl lite väl låg nivå att be universums Herre om eller? Men samtidigt har säkert både du och jag bett många ”låga” böner, över bilar som inte startar, samtal som vi bävar för, och nycklar som verkar ha gått upp i intet. Tänk att Jesus vill vara med oss även i de situationerna. Men låt oss komma ihåg att dessa mirakulösa händelser och gudomliga ingripanden är mer än under, de är också tecken. De berättar något för oss, visar Någon för oss. Responsen på Jesus verk på festen blev mer än att det blev ett lyckat bröllop, de som såg det förstod vad det visade på, och de ”trodde på honom”. Under är mer än under, de är tecken, Guds rike är i frammarsch, med Jesus  är det här, mitt ibland oss.

Men Jesus inträde i våra liv är inte alltid bekväm, ibland rensar han även våra tempel, våra hjärtan. Låt oss be att det får väcka samma reaktion hos oss som i templet i Jerusalem, att det ger oss uppmärksamhet och intresse för vilka tecken han vill visa oss, och låt det även nu leder till att många kommer till tro på hans namn när de ser de tecken han gör!

 

Vad ser du i texten, är det något som utmanar och blir levande för dig? Dela gärna med oss !

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Joh 2:1 På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där.
Joh 2:2 Jesus och hans lärjungar blev också bjudna till bröllopet.
Joh 2:3 När vinet tog slut sade Jesu mor till honom: ”De har inget vin.”
Joh 2:4 Jesus svarade: ”Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit.”
Joh 2:5 Hans mor sade till tjänarna: ”Gör vad han än säger till er.”
Joh 2:6 Nu stod där sex stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring hundra liter var.
Joh 2:7 Jesus sade: ”Fyll krukorna med vatten!” Och de fyllde dem ända till brädden.
Joh 2:8 Sedan sade han: ”Ös nu upp och bär in det till värden.” Och de gjorde det.
Joh 2:9 Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin, och han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen
Joh 2:10 och sade: ”Varenda människa sätter först fram det goda vinet, och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända till nu.”
Joh 2:11 Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.
Joh 2:12 Sedan gick han ner till Kapernaum tillsammans med sin mor, sina bröder och sina lärjungar. Där stannade de några få dagar.
Joh 2:13 Judarnas påsk närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem.
Joh 2:14 I templet fann han dem som sålde oxar, får och duvor, och sådana som satt där och växlade pengar.
Joh 2:15 Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut penningväxlarnas mynt och välte omkull deras bord,
Joh 2:16 och till dem som sålde duvor sade han: ”Ta bort det här! Gör inte min Faders hus till en saluhall!”
Joh 2:17 Hans lärjungar kom då ihåg att det stod skrivet: Iver för ditt hus skall förtära mig.
Joh 2:18 Judarna frågade honom: ”Vad för tecken kan du visa oss, eftersom du gör så här?”
Joh 2:19 Jesus svarade: ”Bryt ner detta tempel, så skall jag resa upp det på tre dagar.”
Joh 2:20 Judarna sade: ”I fyrtiosex år har man byggt på detta tempel, och du skall resa upp det på tre dagar!”
Joh 2:21 Men det tempel han talade om var hans kropp.
Joh 2:22 När han hade uppstått från de döda, kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på Skriften och ordet som Jesus hade sagt.
Joh 2:23 Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden, kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde.
Joh 2:24 Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla.
Joh 2:25 Han behövde inte höra någon vittna om människan, ty av sig själv visste han vad som var i människan.

Johannesbloggen drar igång, läs Johannesevangeliet med oss resten av November!

Nu är kl 00:06 och jag kan inte hålla mig från att dra igång bibelläsningsbloggen, ”Johannesbloggen” som kommer pågå från idag och resten av November. Vi läser ett kapitel ur Johannes varje dag och du får gärna vara med och kommentera inlägget/ bloggen som görs här med tankar, reflektioner och utmaningar utifrån bibelordet.

Joh. kap 1, (kapitlet finns nedan)

När jag gick i skolan attraherades jag aldrig särskilt mycket av grammatik, jag undvek till och med kunskapen om vad som är skillnaden mellan en vokal och konsonant till generande sent i min bildning. Inledning av Johannes evangelium handlar om ord, elelr rättare sagt ordet. Men här handlar det inte om ord som adjektiv, substantiv eller verb, är det något är det ett personligt pronomen. Ordet blir och är nämligen en person, Jesus. För en kristen är det nära till hands att tänka att när det står Ordet i bibeln så måste det väl handla just om bibeln. Och i någon mening gör det ju det, men snarare indirekt, oftare är det Guds levande ord, som inte är luft, utan kött, som åsyftas. Ett annat sammanhang som handlar om det levande ordet är Hebr.4

Heb 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Visst är det här också tillämpbart på bibeln, det är en viktig erfarenhet att märka att ens läsning, hur bibelordet går in och verkar i våra liv. MEN när vi läser fortsättningen av texten ser märker vi att detta ord,  inte är opersonligt utan blir och övergår i ett ”honom”.
Heb 4:13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.
Heb 4:14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse.

Nu när vi läser Johannesevangeliet ihop så gör vi det med en förhoppning och längtan att inte bara lära oss mer i allmänhet, utan lära känna Jesus i synnerhet, han som är det levande ordet som kommer till oss för att ge sin kärlek och ljus, ett ljus som övervinner världens mörker!

KOM OCH SE, det är Jesus inbjudan till den som undrar vart han bor. Jesus inte bara nöjer sig med att visa upp platsen, Jesus bjuder in oss att dela hans gemenskap, vi läser att lärjungarna stannade med honom resten av dagen, de blev inbjudan i hans liv och närhet. Det som är underbart att se och utmanande för oss är att den inbjudan, även om den är personlig, inte är exklusiv. De ville gärna dela den med andra, vi ser hur Petrus blir inbjuden. Sen är det Filippus som får dela Jesus närhet, och så får han skicka vidare inbjudan in mötet med Natanael, ”Kom och se”.

Låt oss svara Ja på Jesus inbjudan att följa honom, vara i hans närhet, och sen bege oss ut i vår värld och säga som Jesus och hans lärjungar ”kom och se”.

Vad tänker du i mötet med dagens text, vill du kommentera ovanstående reflektioner, välkommen med och dela med dig!

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
Joh 1:2 Han var i begynnelsen hos Gud.
Joh 1:3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.
Joh 1:4 I honom var liv, och livet var människornas ljus.
Joh 1:5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
Joh 1:6 En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes.
Joh 1:7 Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom.
Joh 1:8 Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset.
Joh 1:9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen.
Joh 1:10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte.
Joh 1:11 Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom.
Joh 1:12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.
Joh 1:13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.
Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.
Joh 1:15 Johannes vittnar om honom och ropar: ”Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.”
Joh 1:16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.
Joh 1:17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.
Joh 1:18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.
Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd, när judarna hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var.
Joh 1:20 Han bekände och förnekade inte sanningen. Han bekände: ”Jag är inte Messias.”
Joh 1:21 De frågade honom: ”Vad är du då? Är du Elia?” Han sade: ”Nej, det är jag inte.” ”Är du Profeten?” Han svarade: ”Nej.”
Joh 1:22 Då sade de till honom: ”Vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv?”
Joh 1:23 Han svarade med profeten Jesajas ord: ”Jag är rösten som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren!”
Joh 1:24 Några fariseer hade också sänts ut,
Joh 1:25 och de frågade honom: ”Varför döper du, om du inte är Messias och inte heller Elia eller Profeten?”
Joh 1:26 Johannes svarade dem: ”Jag döper i vatten. Men mitt ibland er står en som ni inte känner,
Joh 1:27 han som kommer efter mig. Jag är inte värd att knyta upp remmen på hans sandaler.”
Joh 1:28 Detta hände i Betania på andra sidan Jordan, där Johannes döpte.
Joh 1:29 Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: ”Se Guds lamm, som tar bort världens synd.
Joh 1:30 Det var om honom jag sade: Efter mig kommer en man som är före mig, ty han var före mig.
Joh 1:31 Och jag kände honom inte. Men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten.”
Joh 1:32 Johannes vittnade och sade: ”Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom.
Joh 1:33 Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den som du ser Anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige Ande.
Joh 1:34 Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds Son.”
Joh 1:35 Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar.
Joh 1:36 När han såg Jesus komma sade han: ”Se Guds lamm!”
Joh 1:37 De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde Jesus.
Joh 1:38 Jesus vände sig om, och när han såg att de följde honom, frågade han dem vad de ville. De svarade: ”Rabbi” – det betyder lärare – ”var bor du?”
Joh 1:39 Han sade till dem: ”Kom och se!” Då gick de med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen.
Joh 1:40 Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sade och som hade följt Jesus.
Joh 1:41 Han fann först sin bror Simon och sade till honom: ”Vi har funnit Messias” – det betyder Kristus.
Joh 1:42 Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sade: ”Du är Simon, Johannes son, du skall heta Kefas” – det betyder Petrus.
Joh 1:43 Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Han fann då Filippus och sade till honom: ”Följ mig!”
Joh 1:44 Filippus var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus.
Joh 1:45 Filippus fann Natanael och sade till honom: ”Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret.”
Joh 1:46 Natanael sade till honom: ”Kan något gott komma från Nasaret?” Filippus svarade: ”Kom och se!”
Joh 1:47 När Jesus såg Natanael komma sade han om honom: ”Se, han är en verklig israelit. I honom finns inget svek.”
Joh 1:48 Natanael frågade honom: ”Hur kan du känna mig?” Jesus svarade: ”Innan Filippus kallade på dig, såg jag dig där du var under fikonträdet.”
Joh 1:49 Natanael svarade: ”Rabbi, du är Guds Son, du är Israels konung.”
Joh 1:50 Jesus svarade honom: ”Därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet, tror du. Det som är större än detta skall du få se.”
Joh 1:51 Sedan sade han till honom: ”Amen, amen säger jag er: Ni kommer att få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.”

Sionförsamlingen betjänar Nyhemsveckan

image

Sionförsamlingen berjänar på nyhemsveckan Nu är nyhemsveckan i full gång, idag har sommaevädret anlänt och vi har det riktigt bra. Idag var många från vår församling med och betjänade Nyhemsveckan Anders E tjänade kring nattvarden, Peter H hade bibelstudium, Björne och Gunvor E fanns i samtalsjouren, ett lovsångsteam från våra unga vuxna (Lovisa T, Bella S, Anna L , Martin N, Marcus N, Sebbe och Jonathan N och Simon H) ledde lovsången på ungdomsmötet som Linnea S ledde. Samtidigt pågick ett seminarium med Christina H. Dessutom satt Per Ola H vid spakarna i tv-produktionen. I övrigt har både Helena N, Joel H och jag seminarier under veckan. Jag verkligen glad och stolt över mångfalden av gåvor som finns i vår gemenskap och församling, och riktigt roligt att vi är med och välsignar andra med dessa.

Sommarfesternas tid!

Så är vi inne i sommarfesttider, lite tråkigt att det blåser arktiska vindar, men vi får glädjas över varm gemenskap. Tycker att sommarfesten i parken efter mötet gav mersmak..Ja nu satte vädret lite tak för hur lyckat det kunde bli, men jag ser fram mot nästa års upplaga, visst vore det roligt att få bjuda in linköping till ett riktigt gott, trevligt och varmt kyrkkaffe i parken? I fredags hade ungdomsgänget en sommarfest och vi följde upp det med ännu en fest på lördag med unga vuxna gänget. Här några bilder från det, till johannas försvar vill jag säga att det var hawaitema, om än i nordisk tappning ;-)

image

image

image

En vårdag på bibelskolan

image

Ryktet gick att förmiddagsfikat skulle serveras i vitsippebacken, visst har vi en fantastisk matsal på Bjärka Säby! Nu går vi in på upploppet på bibelskolan, kvar är en som fisken i vattnet kurs och avslutningen på vår predikokurs, det är underbart att lyssna till varandra, hur Gud verkligen använder oss för att tala sitt ord till varandra. Varje vecka får 4 elever tillfälle att hålla en kort predikan, de gör det så bra, kommer bli en blessing för platserna som de flyttar till tror jag.