Närmare – relationer som helar och berör Daniel Forsberg

När jag tänker cellgrupper så tänker jag instinkttivt närmare. Närmare Gud, närmare varandra och närmare andra.
Ni vet, trots att Gud har skapat oss för att leva i gemenskap med varandra, i nära
relationer, och trots att vi idag, här och nu, har så många olika möjligheter att jobba på våra
sociala kontaktnät, så blir människor allt mer ensamma i vårt samhälle. Ensamheten och
individualismen blir allt mer framträdande. Tyvärr tror jag att det även påverkar oss i
församlingen.
Vi vet så väl att vi behöver de där nära relationerna. Relationerna där djup får ropa till djup.
Relationerna där Gud får verka och där Guds rike får bryta fram genom det vi gör och säger till varandra. Trots vår medvetenhet om våra behov så finns det så mycket annat som så gärna äter upp vår tid och gör det svårt för nära relationer att utvecklas. För relationer behöver tid och engagemang.
Därför tror jag att vi behöver utmanas till att regelbundet avsätta tid, mitt i veckan, mitt
i livet, för att träffa en mindre grupp människor. En grupp där vi utmanar varandra till ett
fördjupat andligt liv, till ett fördjupat lärjungaskap, till att vara ett salt och ett ljus i världen. Där vi får möjlighet att utveckla relationer som helar och berör, relationer som låter Guds rike gå fram, i våra liv, men också i andras liv.
I vår församling försöker vi systematiskt arbeta med att skapa en struktur som stödjer
och underlättar för våra cellgrupper att vara en plats där relationer som helar och berör
får utvecklas. Detta innebär bland annat att vi arbetar med att varje cellgrupp i församlingen ska ha ett gemensamt DNA. Ett DNA som består av gemenskap, lärjungaskap/kristuslikhet och tillväxt. Ett DNA som förvisso kan uttryckas på olika sätt ,men ett gemensamt DNA, precis som det finns i cellerna i människokroppen. Varje cellgrupp ska även ha en ledare eller ett ledarpar och gärna även en hjälpledare.
Varje cellgruppsledare knyter i sin tur an till cellgruppsarbetet i stort genom att var tredje vecka vara med på träffar i kyrkan där man får undervisning, uppmuntran och stöd på olika sätt. Där man även möts i en mindre grupp tillsammans med sin mentor som är med och stöttar cellgruppsledarna.
/Danne Forsberg <danne.forsberg@gmail.com>