Johannesbloggen kap12

Det går bra nu, kanske var det några av de som följt Jesus som tänkte att nu äntligen får han den respons han är värd, när det viftades med palmbladen, folket ropade hyllningsord, bekände honom som konung. Men var det inte något annorlunda med den här makthavaren, tänker den med sinne för detaljer. Varför rider han på en åsna, ett tamt arbetsredskap, borde han inte komma på en häst med pansar och kraft? Jo, den här kungens agenda var annorlunda än de andras.

Lite senare har Jesus dragit sig undan men är eftersökt av några greker, lärjungarna kommer till honom för att berätta att han är eftersökt. Jesus, som innan gått undan och undvikit för stor uppståndelse flera gånger svarar nu ”Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas.” Nu ska blomman äntligen slå ut och visa all sin prakt, , tänkte kanske Filippus, men Jesus fortsätter ”Amen, amen säger jag er: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt.” Jesus ska visst förhärligas, men inte genom att surfa på folkets jubelvågor, för Jesus fokus var inte andras gillande utan lydnad till fadern. Även om medlemmar ur stora rådet faktiskt trodde på Jesus vågade inte riskera den plats av inflytande och andra människors gillande som de hade ”de ville hellre bli ärade av människor än av Gud”. 

Vems gillande, vems ära, vems vilja söker jag/ du/ vi?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Joh 12:1 Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania, där Lasarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda.
Joh 12:2 De ordnade där en festmåltid för honom. Marta passade upp, och Lasarus var en av dem som låg till bords med honom.
Joh 12:3 Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja, och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av doften från oljan.
Joh 12:4 Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände:
Joh 12:5 ”Varför sålde man inte den här oljan för trehundra denarer och gav åt de fattiga?”
Joh 12:6 Det sade han inte därför att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv och brukade ta av det som lades i kassan, som han hade hand om.
Joh 12:7 Jesus sade då: ”Låt henne vara, hon har sparat denna olja för min begravningsdag.
Joh 12:8 De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid.”
Joh 12:9 En stor mängd judar fick veta att Jesus var där, och de kom dit, inte bara för Jesu skull utan också för att se Lasarus, som han hade uppväckt från de döda.
Joh 12:10 Då beslöt översteprästerna att döda också Lasarus,
Joh 12:11 ty för hans skull lämnade många judar dem och trodde på Jesus.
Joh 12:12 Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem,
Joh 12:13 tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung.”
Joh 12:14 Och Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det, såsom det står skrivet:
Joh 12:15 Frukta inte, du Sions dotter! Se, din konung kommer, ridande på ett åsneföl.
Joh 12:16 Hans lärjungar förstod inte detta från början. Men när Jesus hade blivit förhärligad, kom de ihåg att just detta var skrivet om honom och att man hade gjort så med honom.
Joh 12:17 Alla som hade varit med honom när han kallade Lasarus ut ur graven och uppväckte honom från de döda, vittnade om detta.
Joh 12:18 Många människor gick också ut och mötte honom, därför att de hade hört att han hade gjort detta tecken.
Joh 12:19 Men fariseerna sade till varandra: ”Ni ser att vi inte kan uträtta något. Hela världen springer ju efter honom.”
Joh 12:20 Under högtiden fanns det bland dem några greker som hade farit upp till Jerusalem för att tillbe.
Joh 12:21 De kom nu till Filippus, som var från Betsaida i Galileen, och bad honom: ”Herre, vi vill se Jesus.”
Joh 12:22 Filippus gick och talade om det för Andreas, och Andreas och Filippus gick och sade det till Jesus.
Joh 12:23 Jesus svarade: ”Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas.
Joh 12:24 Amen, amen säger jag er: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt.
Joh 12:25 Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv.
Joh 12:26 Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom.
Joh 12:27 Nu är min själ i djup ångest. Vad skall jag säga? Fader, fräls mig från denna stund? Nej, just därför har jag kommit till denna stund.
Joh 12:28 Fader, förhärliga ditt namn.” Då kom en röst från himlen: ”Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt.”
Joh 12:29 Folket som stod där och hörde det sade att det var åskan. Andra sade: ”Det var en ängel som talade till honom.”
Joh 12:30 Jesus svarade: ”Denna röst kom inte för min skull utan för er skull.
Joh 12:31 Nu går en dom över världen. Nu skall denna världens furste kastas ut.
Joh 12:32 Och när jag har blivit upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig.”
Joh 12:33 Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö.
Joh 12:34 Då sade folket till honom: ”Vi har hört i lagen att Messias skall stanna kvar för alltid. Hur kan då du säga att Människosonen måste bli upphöjd? Vad är det för en Människoson?”
Joh 12:35 Jesus sade till dem: ”Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går.
Joh 12:36 Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn.” När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem.
Joh 12:37 Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom.
Joh 12:38 Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad?
Joh 12:39 Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt:
Joh 12:40 Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig.
Joh 12:41 Detta sade Jesaja, därför att han såg hans härlighet och talade om honom.
Joh 12:42 Ändå var det många, även bland medlemmarna i Stora rådet, som trodde på honom. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det, för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogan.
Joh 12:43 De ville hellre bli ärade av människor än av Gud.
Joh 12:44 Jesus ropade: ”Den som tror på mig, han tror inte bara på mig utan på honom som har sänt mig,
Joh 12:45 och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig.
Joh 12:46 Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret.
Joh 12:47 Om någon hör mina ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom. Ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen.
Joh 12:48 Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig: det ord som jag har talat skall döma honom på den yttersta dagen.
Joh 12:49 Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag skall säga och tala.
Joh 12:50 Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Vad jag talar, det talar jag så som Fadern har sagt mig.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>