Johannesbloggen kap 9

Än en gång drar Jesus de skriftlärdas uppmärksamhet och irritation till sig. Än en gång utför Jesus ett under på en sabbat. Det blir som i kapitlen innan en väldig massa prat, de har så tydliga uppfattningar om Jesus, han är en syndare, någon som står emot Gud och kommer med osanning, ändå så händer det dessa tecken och under kring honom, ändå så verkar Gud verka genom honom. Kanske känner du igen dig i situationen, kanske har du stött på människor som bestämt sig för att Jesus inte kan vara den han utger sig för, det skulle innebära en för stor förändring för de själva? Den man som var blind men nu får ser, får många frågor, många påståenden som de kräver att han ska ta ställning till, saker han faktiskt inte vet något om. Tex, huruvida Jesus var syndare, när de pressar honom ger han det avväpnande svaret ” om han var en syndare eller inte vet jag inte, men ett vet jag, jag som var blind nu ser.” Du är inte sänd att berätta om något du inte vet, utan det du faktiskt vet och har varit med om. Vad har hänt hos dig? Har Jesus gjort något för dig, men berätta det då, och ge Gud äran. Det betyder inte att du vet allt om allt, det räcker med att du dela det du vet.

Erfarenheten av att få öppnade ögon är en viktig andlig aspekt av att bli en kristen. Just textraden, jag var blind men kan nu se” Finns med i sången ”Amazing Grace” , en av västvärldens mest kända äldre sånger. Han som skrev texten till den hette John Newton, han var en framgångsrik slavhandlare och skeppare på ett slavskepp. Men Gud öppnade hans inre blinda ögon så att han kunde se. Det skedde i samband att Gud räddare john ur en svår sjönöd, och i det ledde till att amacing grace skrevs. En nåd som kan öppna ögonen också på oss…..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Joh 9:1 När Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födelsen.
Joh 9:2 Hans lärjungar frågade: ”Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?”
Joh 9:3 Jesus svarade: ”Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.
Joh 9:4 Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta.
Joh 9:5 När jag är i världen, är jag världens ljus.”
Joh 9:6 När han hade sagt detta, spottade han på marken, gjorde en deg av saliven och strök den på den blindes ögon
Joh 9:7 och sade till honom: ”Gå och tvätta dig i dammen Siloam.” – Ordet Siloam betyder ”utsänd”. – Då gick han dit och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se.
Joh 9:8 Hans grannar och de som förut hade sett honom tigga sade: ”Är det inte han som satt och tiggde?”
Joh 9:9 Några sade: ”Det är han”, och andra: ”Nej, men han är lik honom.” Själv sade han: ”Det är jag.”
Joh 9:10 De frågade: ”Hur öppnades dina ögon?”
Joh 9:11 Han svarade: ”Den man som heter Jesus gjorde en deg och smorde mina ögon och sade till mig: Gå till Siloam och tvätta dig där. Jag gick dit, och när jag tvättat mig kunde jag se.”
Joh 9:12 De frågade: ”Var är den mannen?” Han svarade: ”Det vet jag inte.”
Joh 9:13 De förde då mannen som hade varit blind till fariseerna.
Joh 9:14 Men det var sabbat den dag Jesus hade gjort degen och öppnat hans ögon.
Joh 9:15 Därför frågade även fariseerna honom, hur han hade fått sin syn. Han svarade: ”Han lade en deg på mina ögon, och jag tvättade mig, och nu ser jag.”
Joh 9:16 Några fariseer sade: ”Den mannen kan inte vara från Gud, då han inte håller sabbaten.” Andra sade: ”Hur kan en syndig människa göra sådana tecken?” De var alltså oeniga
Joh 9:17 och frågade därför den blinde igen: ”Vad säger du om honom som öppnade dina ögon?” Han svarade: ”En profet är han.”
Joh 9:18 Men judarna trodde inte att han hade varit blind och fått sin syn, förrän de hade skickat efter hans föräldrar
Joh 9:19 och frågat dem: ”Är det här er son, som ni säger är född blind? Hur kommer det sig att han nu kan se?”
Joh 9:20 Hans föräldrar svarade: ”Vi vet att han är vår son och att han föddes blind.
Joh 9:21 Men hur han nu kan se, det vet vi inte, och inte heller vet vi vem som har öppnat hans ögon. Fråga honom själv. Han är gammal nog och kan svara för sig.”
Joh 9:22 Föräldrarna svarade så, därför att de var rädda för judarna. Redan då hade judarna kommit överens om att den som bekände Jesus som Messias skulle uteslutas ur synagogan.
Joh 9:23 Därför gav hans föräldrar detta svar: ”Han är gammal nog att svara för sig. Fråga honom själv.”
Joh 9:24 De kallade för andra gången till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: ”Ge Gud äran! Vi vet att den mannen är en syndare.”
Joh 9:25 Han svarade: ”Om han är en syndare vet jag inte. Men ett vet jag, att jag som var blind nu ser.”
Joh 9:26 De frågade honom: ”Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon?”
Joh 9:27 Han svarade: ”Jag har redan sagt er det, men ni har inte hört på. Varför vill ni höra det en gång till? Kanske ni också vill bli hans lärjungar?”
Joh 9:28 De hånade honom och sade: ”Det är du som är hans lärjunge, vi är Moses lärjungar.
Joh 9:29 Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte.”
Joh 9:30 Han svarade: ”Ja, det är det som är så märkligt. Ni vet inte varifrån han är, och han har öppnat mina ögon!
Joh 9:31 Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då lyssnar han till honom.
Joh 9:32 Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind.
Joh 9:33 Om den mannen inte vore från Gud, kunde han ingenting göra.”
Joh 9:34 De svarade: ”Du är helt och hållet född i synd, och du undervisar oss!” Och de drev bort honom.
Joh 9:35 Jesus fick höra att de hade drivit bort honom, och när han fann honom sade han: ”Tror du på Människosonen?”
Joh 9:36 Han svarade: ”Vem är han, herre? Tala om det så att jag kan tro på honom.”
Joh 9:37 Jesus sade: ”Du har sett honom. Den som talar med dig, han är det.”
Joh 9:38 Då sade mannen: ”Jag tror, Herre.” Och han tillbad honom.
Joh 9:39 Jesus sade: ”Till en dom har jag kommit i världen, för att de som inte ser skall se och för att de som ser skall bli blinda.”
Joh 9:40 Några fariseer som var med honom hörde detta och sade: ”Inte är väl också vi blinda?”
Joh 9:41 Jesus sade: ”Om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser. Därför står er synd kvar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>