Johannesbloggen kap 17

Johannes sjuttonde kapitel är ett sånt där stycke jag behöver läsa flera gånger för att förstå vad det faktiskt berättar. Det är många meningar som sätter sig och som är starka i sig, men sammanhanget kan vara svårt att förstå efter en första genomläsning.

Hur ska vi som Jesus lärjungar egentligen förhålla oss till världen. Ja, i frälsningen har vi tagits ur världen, getts åt sonen. Samtidigt som det är ett avskiljande är det inte en isolerande gemenskap. Det övergripande målet och syftet är hela världen ska tro.  Därför är vi kvar i världen, om än tillhörande Jesus. Gud visar sig inte på avstånd, det är genom kärleksfulla relationer som Guds natur och personlighet gör sig känd. Jesus relation till fadern är en sådan relation, men också våran till Jesus, och relationerna oss kristna emellan. Så sänds vi, som inte är av världen, inte får vår näring genom den, ändå till att leva mitt i världen och ge vidare av all Guds kärlek.

Man kan väl sammanfatta ovanstående med en mening som inte står i bibeln, men som man ju känner skulle kunna ha gjort det ”vi ska leva i världen men inte av den”

……………………………………………………………………………………………..

Joh 17:1 Sedan Jesus hade sagt detta, såg han upp mot himlen och bad: ”Fader, stunden har kommit. Förhärliga din Son, för att Sonen må förhärliga dig.
Joh 17:2 Du har gett honom makt över alla människor, för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett åt honom.
Joh 17:3 Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.
Joh 17:4 Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra.
Joh 17:5 Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till.
Joh 17:6 Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har hållit fast vid ditt ord.
Joh 17:7 Nu har de förstått att allt vad du har gett mig kommer från dig.
Joh 17:8 Ty de ord som du har gett mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och har verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig.
Joh 17:9 Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina.
Joh 17:10 Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem.
Joh 17:11 Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett.
Joh 17:12 Medan jag var hos dem, bevarade jag i ditt namn dem som du har gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, för att Skriften skulle uppfyllas.
Joh 17:13 Nu går jag till dig, och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan skall vara fyllda av min glädje.
Joh 17:14 Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen.
Joh 17:15 Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda.
Joh 17:16 De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen.
Joh 17:17 Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.
Joh 17:18 Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen.
Joh 17:19 Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen.
Joh 17:20 Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig.
Joh 17:21 Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.
Joh 17:22 Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett:
Joh 17:23 jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig.
Joh 17:24 Fader, jag vill att där jag är, där skall också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd.
Joh 17:25 Rättfärdige Fader, världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig, och de vet att du har sänt mig.
Joh 17:26 Jag har gjort ditt namn känt för dem, och jag skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem och jag i dem.”

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>