Johannesbloggen kap 16

På mitt visitkort så har jag skrivit ut ett bibelord som jag vill skicka med vem som jag nu möter. Det är det här kapitlets sista vers, ” i världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen” Den rymmer hela den mänskliga erfarenheten, om vi går igenom tuffa tider är det ingenting vi behöver censurera varken inför Gud eller inför varandra. Men Gud inte bara känner med oss, han hjälper oss också, han gör också något, i Jesus besegrar han ondskan och övervinner det! Den vinsten kan vi få ta del av. I Johannes kap 16 återkommer det temat, på grund av detta så kan vi be frimodigt till Gud och förvänta oss att han hör oss och till och med svarar.

Jesus lämnar oss inte ensamma, Anden, hjälparen ska komma och det här kapitlet berättar en hel del om denna Guds ande.

Anden ska överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom.

Anden ska föra oss in i hela sanningen

Anden ska förkunna Jesus ord

Anden ska förhärliga Jesus

Låt oss leva ett liv där vi behöver hjälp, tillsammans med den helige Ande”

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Joh 16:1 Detta har jag talat till er för att ni inte skall komma på fall.
Joh 16:2 Ni kommer att bli utstötta ur synagogorna, ja, den tid kommer då var och en som dödar er skall tro sig tjäna Gud.
Joh 16:3 Och det skall de göra, därför att de varken känner Fadern eller mig.
Joh 16:4 Men jag har sagt er detta, för att ni, när deras tid kommer, skall komma ihåg att jag sade det till er. Jag sade det inte till er från början, eftersom jag var hos er.
Joh 16:5 Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du?
Joh 16:6 Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg.
Joh 16:7 Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er.
Joh 16:8 Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom:
Joh 16:9 om synd, ty de tror inte på mig,
Joh 16:10 om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre,
Joh 16:11 om dom, ty denna världens furste är dömd.
Joh 16:12 Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu.
Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.
Joh 16:14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.
Joh 16:15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.
Joh 16:16 En kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig.”
Joh 16:17 Några av hans lärjungar sade då till varandra: ”Vad menar han med att säga till oss: En kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig, och med att säga: Jag går till Fadern?”
Joh 16:18 De frågade: ”Vad menar han med att tala om en kort tid? Vi förstår inte vad han säger.”
Joh 16:19 Jesus märkte att de ville fråga honom och sade till dem: ”Ni frågar varandra om det som jag sade: En kort tid och ni ser mig inte, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig.
Joh 16:20 Amen, amen säger jag er: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje.
Joh 16:21 När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor, ty hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, kommer hon inte längre ihåg sin smärta i glädjen över att en människa blivit född till världen.
Joh 16:22 Nu är ni också bedrövade, men jag skall se er igen, och då skall era hjärtan glädja sig, och ingen skall ta er glädje ifrån er.
Joh 16:23 Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er.
Joh 16:24 Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig.
Joh 16:25 Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid, då jag inte längre skall tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern.
Joh 16:26 Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er,
Joh 16:27 ty Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud.
Joh 16:28 Ja, jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern.”
Joh 16:29 Då sade hans lärjungar: ”Se, nu talar du öppet och inte i liknelser.
Joh 16:30 Nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud.”
Joh 16:31 Jesus svarade: ”Nu tror ni.
Joh 16:32 Se, den tid kommer, ja, den har redan kommit, då ni skall skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, ty Fadern är med mig.
Joh 16:33 Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>