Johannesbloggen kap 15

Det finns vissa grundläggande saker om växtriket som man behöver förstå för att kunna ta till sig vad Jesus undervisar om här. För det första, en frukt är en blomma som har ”befruktats”/ pollinerats. En blomma eller frukt kan inte in längden existera utan att den sitter kvar på den gren vilken den växt. En gren är en kanal av växtkraft som kommer ur stocken som hämtar näring ur rötterna. En blomma är ett bevis på att det finns överskott av liv och enerig i växten, i kärva och näringsfattiga miljöer kommer inte en växt få blommor och kan då inte heller få frukt. Om man beskär en gren på rätt sätt kommer den bli starkare och kunna bära mer frukt. Ungefär så här långt sträcker sig min växtkunskap, men det räcker för att vi ska kunna förstå vissa nyckelbudskap i Jesus undervisning.

Jesus är ganska tydlig med vem som är vem i liknelsen, ”Jag är vinstocken, ni är grenarna” och vår uppgift kommer är att bära den frukt, som kommer som en konsekvens av det liv som strömmar från stocken. Detta förutsatt att vi blir kvar i stocken, det är det som är förutsättningen för att kunna bära frukt. Jesus ger tre uppmaningar i texten, 1) Förbli i mig, 2) Bli kvar i min kärlek  3) Älska varandra. Gör vi det kommer vårt liv bära frukt,  men vi uppmanas i det här sammanhanget inte att skapa frukt av Jesus, det verkar vara en konsekvens av de uppmaningar han ger. Han är vinstocken, vi är grenarna, tydligt, men ändå lätt att blanda ihop ibland…

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Joh 15:1 Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen.
Joh 15:2 Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt.
Joh 15:3 Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er.
Joh 15:4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.
Joh 15:5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.
Joh 15:6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.
Joh 15:7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.
Joh 15:8 Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.
Joh 15:9 Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.
Joh 15:10 Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.
Joh 15:11 Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig.
Joh 15:12 Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.
Joh 15:13 Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner.
Joh 15:14 Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er.
Joh 15:15 Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta.
Joh 15:16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.
Joh 15:17 Och det befaller jag er att ni skall älska varandra.
Joh 15:18 Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er.
Joh 15:19 Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er.
Joh 15:20 Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord.
Joh 15:21 Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.
Joh 15:22 Om jag inte hade kommit och talat till dem, skulle de inte ha synd, men nu har de ingen ursäkt för sin synd.
Joh 15:23 Den som hatar mig hatar också min Fader.
Joh 15:24 Om jag inte bland dem hade gjort sådana gärningar som ingen annan har gjort, så skulle de inte ha synd. Men nu har de sett dem och har hatat både mig och min Fader.
Joh 15:25 Så skulle det ord uppfyllas som står skrivet i deras lag: De har hatat mig utan anledning.
Joh 15:26 När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.
Joh 15:27 Också ni skall vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>