Johannesbloggen kap 14

Så börjar tiden för det som Jesus kallar sitt förhärligande komma, det som i andras ögon kommer upplevas som kaoset och nederlagets tid, men som vänds till segerns tid!

Jesus vet att det kommer bli svårt för lärjungarna, varken dom eller vi är lovade att det ska bli enkelt, men mitt i motstånd och kamp, säger Jesus att våra hjärtan inte behöver oroas, vi ska få vara där han är, för även om han gick bort så var det för att bereda plats för oss. När vi följer Jesus är det inte vaga tecken på hans framfart vi behöver inte vara som spårare och jägare som kan läsa små avtryck som lämnats. Jesus säger att vi känner Den vägen, för vägen är inte vag, det handlar inte om att lära sig köranvisningar, plugga kartor eller ha ett speciellt lokalsinne. Vägen är Jesus och att följa vägen är att gå med honom, den Gud som inte lämnar oss faderlösa. Så kom det sig att de första kallades efterföljare av ”Den vägen” och det är vi fortfarande, vägens folk. Inte på det sättet att vi går och går men aldrig kommer fram, utan för att själva vandringen med Jesus är målet i sig.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Joh 14:1 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.
Joh 14:2 I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er?
Joh 14:3 Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.
Joh 14:4 Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni.”
Joh 14:5 Thomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?”
Joh 14:6 Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
Joh 14:7 Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom.”
Joh 14:8 Filippus sade: ”Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss.”
Joh 14:9 Jesus svarade: ”Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern?
Joh 14:10 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk.
Joh 14:11 Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull.
Joh 14:12 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern.
Joh 14:13 Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen.
Joh 14:14 Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.
Joh 14:15 Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.
Joh 14:16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er,
Joh 14:17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.
Joh 14:18 Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er.
Joh 14:19 Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva.
Joh 14:20 Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er.
Joh 14:21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.”
Joh 14:22 Judas – inte Judas Iskariot – frågade: ”Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen?”
Joh 14:23 Jesus svarade: ”Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.
Joh 14:24 Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig.
Joh 14:25 Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er.
Joh 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
Joh 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.
Joh 14:28 Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig, skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag.
Joh 14:29 Och nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett.
Joh 14:30 Det är inte mycket mer jag kommer att säga er, ty denna världens furste kommer. Mot mig förmår han ingenting.
Joh 14:31 Men för att världen skall förstå att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig, så stå upp och låt oss gå härifrån.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>