Johannesbloggen kap 13

När vi läser Johannesevangeliet hitills har vi mött en Jesus som helar, ger social upprättelse, talar Guds ord, umgås med centralgestalter i GT, väcker upp döda, som fanns med från begynnelsen och innan det, som är Gud! Denna Jesus går ner på knä och gör den lägsta sysslan, något som annars husslavar gjorde, och tvättade sina lärjungars fötter. Den stolte protesterar och säger att det skändliga ska du aldrig behöva göra för mig!  Jesus säger att det är genom att låta honom betjäna oss som vi får del i Jesus. Den stolte och förståndige vet att ändra sig och vill så bli helt tvättad av Jesus!

Efteråt ställer Jesus en fråga, den är enkel och rannsakande för dåtida och nutida lärjungar, ”förstår ni vad jag har gjort med er?”

Som kristen, något man blir genom att ta emot Jesus, genom att låta honom tvätta oss rena, säger Jesus att man som efterföljare till honom är skyldig att göra för andra vad han har gjort för oss, betjäna och älska varandra, att tvätta varandras fötter.

Har du varit en kristen en längre tid har du säkert hört och läst den här undervisningen av Jesus, kanske tänker du att du redan vet det? Jesus säger: (Joh 13:17) När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det.  Vad innebär det för dig?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Joh 13:1 Det var strax före påskhögtiden, och Jesus visste att stunden hade kommit, då han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen, och han älskade dem in i det sista.
Joh 13:2 De åt kvällsmål, och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, den tanken att han skulle förråda honom.
Joh 13:3 Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud.
Joh 13:4 Han reste sig från bordet, lade av sig manteln och tog en linneduk och band den om sig.
Joh 13:5 Sedan hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med linneduken som han hade bundit om sig.
Joh 13:6 När han kom till Simon Petrus, sade denne till honom: ”Herre, skall du tvätta mina fötter?”
Joh 13:7 Jesus svarade: ”Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram skall du förstå det.”
Joh 13:8 Petrus sade: ”Aldrig någonsin skall du tvätta mina fötter.” Jesus svarade: ”Om jag inte tvättar dig, har du ingen del i mig.”
Joh 13:9 Simon Petrus sade: ”Herre, inte bara mina fötter, utan också mina händer och mitt huvud!”
Joh 13:10 Jesus svarade: ”Den som har badat, behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Så är också ni rena, dock inte alla.”
Joh 13:11 Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sade han att de inte alla var rena.
Joh 13:12 När han nu hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sade han till dem: ”Förstår ni vad jag har gjort med er?
Joh 13:13 Ni kallar mig Mästare och Herre och det med rätta, ty det är jag.
Joh 13:14 Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter.
Joh 13:15 Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort mot er.
Joh 13:16 Amen, amen säger jag er: Tjänaren är inte förmer än sin herre, och budbäraren är inte förmer än den som har sänt honom.
Joh 13:17 När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det.
Joh 13:18 Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt. Men Skriften skall fullbordas: Den som åt mitt bröd lyfte sin häl mot mig.
Joh 13:19 Jag säger detta till er redan nu, innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett, att Jag Är.
Joh 13:20 Amen, amen säger jag er: Den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig.”
Joh 13:21 När Jesus hade sagt detta, upprördes han i sin ande och vittnade: ”Amen, amen säger jag er: En av er skall förråda mig.”
Joh 13:22 Lärjungarna såg på varandra och undrade vem han kunde mena.
Joh 13:23 En av hans lärjungar, den som Jesus älskade, låg till bords vid Jesu sida.
Joh 13:24 Simon Petrus gav honom ett tecken att han skulle fråga vem han talade om.
Joh 13:25 Den lärjungen lutade sig då mot Jesu bröst och sade: ”Herre, vem är det?”
Joh 13:26 Jesus svarade: ”Det är han som får brödstycket som jag doppar.” Och han doppade brödstycket och gav det åt Judas, Simon Iskariots son.
Joh 13:27 När Judas hade tagit emot brödstycket, for Satan in i honom. Jesus sade då till honom: ”Gör snart vad du tänker göra.”
Joh 13:28 Men ingen av dem som låg till bords förstod, varför han sade detta till honom.
Joh 13:29 Eftersom Judas hade hand om kassan, trodde några att Jesus hade sagt till honom att han skulle köpa något som de behövde till högtiden, eller att han skulle ge något åt de fattiga.
Joh 13:30 När han hade tagit emot brödstycket, gick han genast ut. Och det var natt.
Joh 13:31 Så snart Judas hade gått ut, sade Jesus: ”Nu är Människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom.
Joh 13:32 Är nu Gud förhärligad i honom, skall Gud också förhärliga honom i sig själv, och han skall snart förhärliga honom.
Joh 13:33 Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka efter mig, och det jag sade till judarna, det säger jag nu till er: Dit jag går kan ni inte komma.
Joh 13:34 Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.
Joh 13:35 Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar.”
Joh 13:36 Simon Petrus sade till honom: ”Herre, vart går du?” Jesus svarade: ”Dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram skall du följa mig.”
Joh 13:37 Petrus frågade: ”Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Mitt liv vill jag ge för dig.”
Joh 13:38 Jesus svarade: ”Ditt liv vill du ge för mig? Amen, amen säger jag dig: Tuppen skall inte gala, förrän du tre gånger har förnekat mig.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>